Werk maken van teams in de kinderopvang en de ouderenzorg

Jouw team van kinderbegeleiders, zorgkundigen of verpleegkundigen zorgt elke dag weer voor een kwaliteitsvolle werking. Om hen daarbij op allerlei manieren te ondersteunen, ontwikkelden we diverse vormingen, opleidingen en trajecten, die je team kunnen versterken.

Maar ook voor jou als teamcoach hebben we een specifiek aanbod.

Voor de vormingen binnen de ouderenzorg werken we samen met Vorm. Als je een dergelijke vorming wil boeken, verwijzen we je graag naar hen door.

Voor de vormingen voor teamverantwoordelijken binnen gemeentebesturen werken we voornamelijk samen met VVSG (Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten). Meer info over hun open opleidingsaanbod vind je hier.

Interne-com_website1

Hoe goed is onze interne communicatie?

WhatsApp-groepjes, een eigen Facebookpagina, nieuwsbrieven, mails, een aangepast computerprogramma, een infobord, ideeënbus … de mogelijkheden om in een organisatie met alle betrokkenen te communiceren worden alleen maar groter. Soms zie je door het bos de bomen niet meer.

Interne-com_website1

Werk maken van je team

Wanneer teams uit elkaar groeien, verwachtingen en frustraties de bovenhand krijgen, zie je problemen en frustraties op de werkvloer. De gevolgen op langere termijn zijn nefast voor de werking: een negatieve sfeer, moeilijke samenwerking, mensen die uitvallen ….
Merk je dit, dan is het tijd voor actie. Een actie op twee fronten: enerzijds de bestaande situatie aanpakken en daarnaast een positieve actie op gang trekken. Inspiratie om dit te doen vind je bij het teameffectiviteitsmodel en het Teamspel.

Mentoropleiding_Gent20


Mentorenopleidingen

In 2019 behaalden 167 mentoren uit de zorg een attest van gevormde mentor nadat ze een mentoropleiding voor zorgberoepen volgden bij oMvormiNg. Deze opleidingen gaven we in opdracht van Diverscity, Vormingscentrum HIVSET of van vzw Vorm.

Zelfsturende teams in de praktijk

Zelfsturende teams

We willen verantwoordelijken van IBO’ s versterken in het werken met zelfsturende teams. Door stil te staan bij diverse thema’s die te maken hebben met deze manier van werken, de impact ervan op het team van kinderbegeleiders én de vaardigheden die nodig zijn om dit proces in goede banen te leiden. We zijn ondertussen (online) gestart met een groepje van 4 enthousiaste verantwoordelijken …

MO_Thuiszorg_Boom19_4

Stagiairs begeleiden, een last of een lust?

In het kader van duaal leren bieden wij al enkele jaren mentoropleidingen aan in opdracht van Diverscity en Vorm. Organisaties zetten steeds meer in op een degelijke stagebegeleiding en zijn overtuigd van de zinvolheid en noodzaak om degelijk te investeren in toekomstige collega’s.

Schermafbeelding 2024-06-08 om 15.18.36

Waarderend en veerkrachtig samenwerken

Waarderend en veerkrachtig samenwerken
Ontdek de kracht van samenwerking en vergroot de veerkracht binnen jouw team met onze boeiende opleiding: “Waarderend en Veerkrachtig Samenwerken.” Deze training biedt jou en je team de nodige handvatten om de positieve dynamiek te versterken en een cultuur van waardering en veerkracht te creëren.

a

Vind je dit uitnodigend? Contacteer ons …

Afbeelding 3

Verbindende communicatie

In opdracht van vzw Vorm gaven we een reeks van telkens 2 halve dagen rond verbindende communicatie voor alle medewerkers van de 3 woonzorgcentra van vzw Conecto.

Meterschap_Lochristie_19

Peter- en meterschap

Iedereen kreeg een kaartje, om op zak te steken, met daarop de 4 stappen van verbindende communicatie én een heleboel gevoelens en behoeftes om deze zo goed mogelijk naar elkaar toe te kunnen verwoorden.

1

Deontologische code – Zorgbedrijf Vilvoorde

In de loop van het najaar van 2020 verzorgen we, in opdracht van vzw Vorm, een reeks vormingen voor de personeelsleden rond hun deontologische code.

Mantelzorgers

Omgaan met familie of mantelzorgers

In opdracht van vzw Vorm geven we regelmatig vormingen in woonzorgcentra en ziekenhuizen over de invloed van familie en bewoners op het team.

mantelzorg 2

Lerende netwerken hoofdverpleegkundigen WZC’s

Samen leren in een lerend netwerk. Viermaal per jaar denken hoofdverpleegkundigen van verschillende woonzorgcentra gedurende 3 uur en onder leiding van oMvormiNg na over relevante thema’s.

Go-cart


Je team kennen en begrijpen

De Go-cart is een opleiding van het VVSG-Steunpunt Kinderopvang en is gericht op beginnende verantwoordelijken in de kinderopvang. Ook dit jaar wordt deze opleiding weer georganiseerd.

veroleegkundigen

Traject voor verpleegkundigen

Voor het woonzorgcentrum in Kampenhout werkten we een traject uit om briefings vlotter laten verlopen én de verpleegkundigen te versterken in hun leidinggevende rol.

generaties

Generaties op de werkvloer

Verschillende generaties op de werkvloer … niet altijd evident, maar vaak aanvullend en verrijkend. Als verantwoordelijke van een team is inzicht in datgene wat je teamleden drijft een eerste belangrijke stap.

unnamed

Veranderingsprocessen begeleiden

“Zacht veranderen” van Rogier Guns is een praktisch boek vol tips en inspiratie om veranderingen in organisaties concreet en met succes door te voeren. Wij voelden ons alvast geïnspireerd!

RegieKO_Antwerpen

Een vormingsplan opstellen

Antwerp by night! Op uitnodiging van de Regie Kinderopvang Antwerpen zaten we op de achtste verdieping van het MAS.

1

De teamsamenwerking optimaliseren

Samen op zoek gaan naar een werkbare taakverdeling volgens talenten en kwaliteiten, de start voor een vlotte samenwerking voor IBO Mol.

Teamcommunicatie_Wommelgem

Verbeteren van de teamcommunicatie

Een korte, krachtige sessie rond verbindende communicatie. Na een theoretische inleiding brachten we de noden en behoeften van alle teamleden van de buitenschoolse kinderopvang in Wommelgem naar boven en zochten we naar mogelijke manieren om deze te vervullen.

Nu al een vormingsvraag?

Contacteer ons en wij helpen jou met vormingen.