Mijn team op weg naar zelfsturing
In een eerste sessie staan we stil bij het hoe, wat en waarom van zelfsturende teams, de verschillende graden van zelfsturing …                                                                                                       

Het resultaat van deze 1e sessie is een eigen visie op het werken met zelfsturende teams in jouw buitenschoolse kinderopvang en vaststellen waar jullie op dit moment in willen investeren.

IBO-teams op weg naar zelfsturing:

  • in Niel nemen de IBO-begeleiders ook taken op in functie van het vrijetijdsbeleid voor alle                                                                                                                                                                                                 kinderen en jongeren en wordt er gestreefd naar een zelfsturend en team                                                       
  • in Hulshout zet men in op zelforganisatie en talenten om zo tevreden IBO-begeleiders te                                                                                                                                                                                                      krijgen                                                                                                                                                                                               
  • in Putte wordt er al gewerkt met locatie-verantwoordelijken en wordt er gestreefd naar                                                                                                                                                                                                        volledige zelfsturing met inzet van de aanwezige talenten                                                                                                                                                                                                                                                                                
  • in Mortsel is men al volop bezig met het proces naar zelfsturing, onder andere door de goede                                                                                                                                                                                           voorbeelden van de collega’s uit de thuiszorg en het woonzorgcentrum.

In een tweede sessie denken we na over hoe het team maximaal kan betrokken worden. Met een aantal goede voorbeelden in het achterhoofd denken de verantwoordelijken na over wat er het meest geschikt is voor hun team en wat daar allemaal bij komt kijken: hoe kan je je kinderbegeleiders optimaal betrekken, hoe kan je een taakverdeling maken op basis van hun talenten, maar ook hoe kan je zo goed mogelijk omgaan met weerstanden in het team.

De laatste sessie is helemaal gericht op de rol van de verantwoordelijken! We zoomen in de vaardigheden die je als leidinggevende nodig hebt om zelfsturing in goede banen te leiden, maar staan zeker ook stil bij de do’s en don’ts van het begeleiden van veranderingsprocessen. Op deze manier gaan we op zoek naar hindernissen en valkuilen en zoeken we vooral naar een goede aanpak.                                                                                  

We voorzien ook een moment voor individuele begeleiding, waarin we samen je plannen, ideeën, hindernissen en uitdagingen bespreken. Zo begin je goed gewapend aan de lange reis naar een zelfsturend team!

Wil je ook graag met je team op weg naar zelfsturing, contacteer ons en we onderzoeken samen met jou de mogelijkheden! 

Vind je dit uitnodigend?

Aarzel niet en Contacteer ons. Wij helpen jou vormingen te ontdekken en uit te werken!