Online vormingsaanbod

Een deel van ons aanbod kan je ook digitaal volgen in kleine groepen of individueel. Ontdek er hier alles over…

Ons online vormingsaanbod

Zorg voor jezelf en je team

We voelen ons minder gesterkt, we stellen onze ‘nieuwe’ aanpak, structuur in vraag, we voelen wat we aan het verliezen zijn, we missen het team en het teamgevoel (komt het ooit terug?), we missen verbinding met en in het team, …. En nog een boel andere bezorgdheden. Maar ondanks de afstand, sta je er niet alleen voor.

Kinderparticipatie
Wij willen meedenken

Kinderen maken de opvang. Als kinderbegeleider heb jij heel wat goede ideeën om een fijne opvang te maken. Maar wat vinden de kinderen er zelf van? Als je hen vraagt wat ze willen, dan zeggen ze vaak “Walibi!” of “een zwembad” … fijn maar niet realistisch in jouw opvang. Het is dus aan jou om via de juiste aanpak te weten te komen wat kinderen echt willen én wat praktisch haalbaar is. Maar hoe doe je dat? Ontdek het hier.

woordenslang

Woordslangen gezocht.
Taalstimulering bij jonge kinderen.

Omdat taalstimulering zo ontzettend belangrijk is bij jonge kinderen, willen we hier graag ons steentje aan bijdragen. We ontwikkelden daarom een online vormingspakket rond dit thema, op maat van kinderbegeleiders in de voorschoolse kinderopvang. Hiermee kan je alleen of met je collega’s en volledig op eigen tempo aan de slag.

veroleegkundigen

Omgaan met familie van bewoners

Elke bewoner brengt zijn familie mee. De overgang naar een WZC, DVC of AW is ook voor familie een ingrijpende gebeurtenis. Ook zij zitten met vragen, twijfels en bedenkingen. Gaan we hier niet mee aan de slag dan kan dit de relatie verzuren. Tijdens deze interactieve onlinesessie van één of twee halve dagen gaan we op zoek gaan naar hoe familie bij jullie een plaats kan krijgen en hoe we verzuurde relaties anders kunnen bekijken en aanpakken.

Andere thema’s?

Van onderstaande thema’s kunnen we jou ook een online versie bieden.

Je werking in woord en beeld

Documenteren betekent het vastleggen van belevingen en ervaringen van kinderen tijdens speelactiviteiten, verzorgingsmomenten, eetmomenten, rustmomenten, voorleesmomenten, gesprekjes … . Documenteren is zeker niet exclusief het domein van kinderdagverblijven. Ook in de buitenschoolse opvang of in opvanggezinnen kan documenteren bijdragen aan de pedagogische kwaliteit.

Generaties op de werkvloer - via vzw Vorm

In deze sessie kijken we door de ‘generatiebril’. De verschillen tussen de generaties hoeven niet noodzakelijk te leiden tot conflicten of misverstanden. Belangrijk is om elkaars generatie beter te leren kennen en met elkaar in gesprek te gaan, zodat er (opnieuw) respect en samenwerking kan ontstaan tussen de verschillende generaties op de werkvloer.

Als je graag nog een ander thema online wil volgen, contacteer ons en we gaan samen op zoek naar de mogelijkheden…