Omgaan met familie van bewoners

Elke bewoner brengt zijn familie mee. De overgang naar een WZC, DVC of AW is ook voor familie een ingrijpende gebeurtenis. Ook zij zitten met vragen, twijfels en bedenkingen. Gaan we hier niet mee aan de slag dan kan dit de relatie verzuren. 

Tijdens deze interactieve onlinesessie van één of twee halve dagen gaan we op zoek gaan naar hoe familie bij jullie een plaats kan krijgen en hoe we verzuurde relaties anders kunnen bekijken en aanpakken.

We staan kort stil bij de vraag: ‘Welke plaats krijgt familie in de residentiële zorg?’. Daarna geven we verder vorm aan die “plaats”: hoe kunnen we dit concreet maken in onze voorziening? We vertrekken vanuit de impact die een opname van een familielid heeft op familie. De gevoelens die een opname met zich meebrengt, zijn de leidraad om het gedrag van familie te bekijken en hierop in te spelen: van heel tevreden en blij tot helemaal niet willen ‘afgeven’ van het familielid en veel wantrouwen. We bekijken algemeen hoe we gevoel en gedrag kunnen koppelen en welke aanpak dit vereist. Vanuit deze kennis gaan we dieper in op de eigen situaties. We nemen een problematische situatie voor ogen en gaan op zoek naar concrete gevoel van de familie en de gepaste aanpak. Vanuit een stappenplan zoomen we in op de juiste aanpak. Maar de voorkeur gaat uit naar het vermijden van ‘problematische’ situaties. Dus bekijken we ook hoe we familie kunnen opvangen, welke mogelijkheden er zijn, hoe we dit kunnen doen in onze voorziening. Vanuit een paar gerichte vragen tot nadenken, maken we een actieplan om familie de plaats te geven die we aan het begin van de sessie bepaald hebben.

Deze online sessie kan je aanvragen via vzw Vorm.

Als je graag nog een ander thema online wil volgen, contacteer ons en we gaan samen op zoek naar de mogelijkheden…