Vormingsfonds Kinderopvang

Dit vormingsfonds richt zich tot alle medewerkers van kinderdagverblijven, buitenschoolse kinderopvang of diensten voor onthaalouders, georganiseerd door een lokaal bestuur of zorgbedrijf.

Taalbeleid1

Werk maken van taal(beleid) – Inzetten op taalontwikkeling

Taalstimulering is extra belangrijk voor zowel de socio-emotionele als de cognitieve ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 6 jaar. Als je daarnaast een kleuterlabel hebt aangevraagd, is het de bedoeling om een uitgewerkt taalbeleid te hebben.

In dit blended learningtraject maken we samen met het team werk van taal. We staan stil bij diverse thema’s die te maken hebben met taalontwikkeling en taalstimulering. Dit kan leiden tot een verhoogde aandacht voor taal in de opvang of tot een gedragen taalbeleid dat direct gelinkt is aan de praktijk van de voor- of buitenschoolse opvang.

 

Inclusie in de opvang – Kinderen met een specifieke zorgbehoefte

Het BOA-decreet daagt ons uit om inclusie waar te maken. Op het terrein is elke opvang hier al mee bezig. Nu krijgen we de kans om stil te staan bij jullie huidige aanpak, andere mogelijkheden, problemen en kansen. Tijdens deze vormingsreeks vertrekken we vanuit deze bestaande situatie om het inclusie-verhaal te schrijven. Vanuit de evaluatie gaan we op zoek naar de uitdagingen die er nu en in de toekomst zijn. De uitdagingen van nu bespreken en pakken we vast en zijn een leidraad om onze toekomstige plannen en aanpak te bepalen.  Als resultaat krijg je een gedragen visie op inclusie en duidelijke afspraken over aanpak en mogelijkheden. Je kan hier instappen met het hele team of met een werkgroep rond inclusie.

 

 

Altijd en overal speelkansen creëren – Spel en spelaanbod

In de kinderopvang krijgen kinderen veel ontdek-, experimenteer- en speelmogelijkheden. In dit traject gaan we op zoek naar manieren waarop jullie de speelkansen voor de kinderen kunnen optimaliseren. De start ligt min of meer vast, het vervolg van het traject is helemaal afgestemd op jouw opvang, maar als resultaat streven we naar een aantal acties op korte en lange termijn, waarmee jullie onmiddellijk aan de slag kunnen gaan.

 

Aan de slag met kleuters – Pedagogisch beleid algemeen

Als je volop hebt gekozen voor het kleuterlabel, maar nood hebt aan verdere verfijning, is dit traject iets voor jouw opvang! We zoomen in op de kleuters in jouw opvang. Jambersgewijs gaan we op zoek naar wie de kleuters in de opvang zijn, wat ze graag doen en wat ze vooral willen. Verschillende onderdelen passeren de revue: wat spelen ze graag, hoe organiseren we dat, op kleutermaat inrichten, hoe kunnen we ze blijven boeien/uitdagen, hoe kunnen we ze meer betrekken, hoe creëren we rust en actie, …? Dit vertalen we naar de eigen werking.

Samen met en op maat van kinderen van 0 tot 12 opvang maken – Kinderparticipatie
Deze opleiding wordt hier uitgebreid voorgesteld.

 

 

 

Mentoropleiding Zorgberoepen – Mentoropleiding

 

Deze mentoropleiding biedt inzicht in jouw coachende rol als mentor en versterkt je in een aantal belangrijke competenties die je nodig hebt voor een goede begeleiding. De opleiding is ook een leerrijke uitwisseling van concrete ervaringen van mentoren onderling. We komen ter plaatse of bieden deze opleiding online aan.

 

Vind je dit uitnodigend?

Aarzel niet en contacteer ons. Wij helpen jou(w) vormingen te ontdekken en uit te werken!