Blended Learning

Tijdens de Corona-epidemie waren we verplicht om een groot deel van ons aanbod online aan te bieden. We maakten daarbij onder andere gebruik van een leerplatform. Nu de grootste Corona-dreiging voorbij is, is het leerplatform een blijvertje en krijgt het een steeds grotere plaats in ons aanbod.

Werk maken van taalbeleid in de buitenschoolse opvang

Dit aanbod voor verantwoordelijken en pedagogische coaches in de buitenschoolse kinderopvang kadert helemaal in het kleuterlabel en het beleidsvoerend vermogen. In 2022 gingen we van start met 3 groepen uit verschillende provincies.

Met deze opleiding nemen we je mee in het verhaal van taal: taalontwikkeling, taalstimulering en het maken van een taalbeleid. We bieden je een heleboel werkvormen aan op ons leerplatform om met je team werk te maken van taalbeleid. Deze werkvormen zijn gedurende één jaar toegankelijk voor de deelnemers. Daarnaast komen we 3 maal in groep samen om uit te wisselen, elkaar te inspireren, vragen en hindernissen op te lossen. Meer dan voldoende materiaal om te werken aan het taalbeleid van je buitenschoolse kinderopvang.

In het najaar van 2022 zijn we met een deel van dit materiaal zelf aan de slag gegaan in het IBO van Schelle om daar samen met de kinderbegeleiders een aanzet te geven voor hun taalbeleid. Ook deze opleiding verliep gedeeltelijk via het leerplatform en … mét succes: een enthousiast team, veel plannen en ideeën, sterke gesprekken over taaldiversiteit en een mooie aanzet tot een uitgeschreven taalbeleid!

Meer info over inhoud en planning vind je in de folder

EXTRA: voor IBO-teams van openbare besturen bieden we dit traject gratis aan via het Vormingsfonds Kinderopvang.  

In 2023 willen we de mogelijkheden en thema’s voor ons leerplatform nog verder onderzoeken en ontwikkelen.

Nog meer van dat …

We rollen de opleiding “Werk maken van een taalbeleid” verder uit, zowel naar verantwoordelijken en pedagogische coaches als naar teams van kinderbegeleiders (met steun van het Vormingsfonds van VVSG).
Er komt opnieuw minstens 1 opleiding “Speelexpert baby en peuter”, samen met Speelmakers.
Werk maken van zelfsturing, mentoropleiding, taalstimulering voor de voor de voorschoolse kinderopvang… deze thema’s maken nu al deel uit van ons aanbod en gaan we volgend jaar herwerken naar het leerplatform.

 
a

Vind je dit uitnodigend? Contacteer ons …

Wij willen meedenken! Kinderparticipatie in de opvang

Dit thema zit al heel lang in ons standaardaanbod. En dat zal zeker niet veranderen. Het vele materiaal stellen we onder andere ook ter beschikking via ons leerplatform.
Nog meer van dat …

Het hoe, wat en waarom van kinderparticipatie lichten we toe aan de hand van een opgenomen PPT-presentatie. Zo krijgen de kinderbegeleiders de basisinfo over kinderparticipatie mee. Met een aantal opdrachten bekijken ze ook hun huidige aanpak van kinderparticipatie, waarin ze nog kunnen groeien, enzovoort. Daarna kunnen ze in groep, al of niet onder onze begeleiding, thema’s kiezen waarover ze de kinderen willen laten meedenken en meebeslissen en uitwerken hoe ze dat gaan aanpakken. Op het leerplatform vinden ze daarvoor heel wat methodieken terug, maar ook info over op de juiste manier vragen stellen aan kinderen of de info die je aan hen moet meegeven. Dan is het tijd voor actie! De kinderen worden bevraagd, betrokken, aangesproken en begeleiders én kinderen zorgen er samen voor dat de (haalbare) ideeën worden uitgewerkt. Ook hier voorzien we begeleiding en/of extra info via het leerplatform.

Speelexpert baby’s en peuters

Deze opleiding richt zich op verantwoordelijken en pedagogische coaches, maar kan aangepast worden naar een team van kinderbegeleiders. Binnenkort misschien een eerste opdracht? Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte.

Nog meer van dat…

 

Een vormingsvraag?

Aarzel niet en contacteer ons met al je vragen over vormingen en ons aanbod...