Wij zijn wij?

Marjan Huybrechts en Nadine Ceulemans

Wij leerden elkaar kennen op het speelplein Hulgenrode in Wommelgem. Op dit reusachtige domein speelden elke zomerdag honderden kinderen uit Groot-Antwerpen. Samen met een heleboel vrijwilligers zorgden we ervoor dat de kinderen konden kiezen wat ze speelden, waar en met wie. Daar is ons gezamenlijk thema, kinderen en spelen én hun begeleiders hierin vormen, ontstaan.

Marjan-Nadine

In de volgende jaren hebben we dit thema meer en meer vorm gegeven. We gaven opleidingen voor begeleiders in de kinderopvang en verdiepten ons in allerlei aanverwante thema’s zoals kinderparticipatie, taalstimulering, het inrichten van speelruimtes, de organisatie van een speelse vakantie, het open speelaanbod …

In het Volwassenenonderwijs maakten we kennis met een ander deel van de welzijnssector: in de opleiding Zorgkundige gaven we les over communicatie, samenwerken, werken in de zorgsector en begeleidden we intervisies.

Samen hebben we ondertussen een ervaring van meer dan 40 jaar in het werken met groepen volwassenen. De laatste jaren hebben we onszelf verder gevormd in het hoe en wat van het volwassen leren. De waarderende benadering vormt hierbij ons uitgangspunt: de lerende en zijn ervaring staan centraal en vormen de basis van het veranderingsproces.

Wil je meer weten over onze visie op vorming of van welke organisaties we geregeld opdrachten ontvangen?”

 

Nu al een vormingsvraag?

Wil je meer weten over onze aanpak? Dat kan! Contacteer ons

Waar staan wij voor?

Bij elke vormingssessie, elke traject of langlopende begeleiding zetten we de verschillende doelgroepen centraal: kinderen, ouderen of teamleden. Alles wat we samen aanpakken, bekijken, waar we over nadenken of willen veranderen staat in functie van deze drie doelgroepen. Onze inzet is om teamleden en organisaties krachtiger te maken zodat zij samen een kwaliteitsvolle werking kunnen realiseren, in het voordeel van de kinderen of de ouderen, maar ook in het voordeel van het team zelf.

De aanwezige  talenten en kwaliteiten zijn hierbij een opstap naar verandering. Wij halen deze zoveel mogelijk naar boven en in zetten ze optimaal in. Dit doen we door iedereen inspiratie en goesting (terug) te geven en het tempo en de mogelijkheden van het team en de organisatie te volgen.

Op deze manier zorgen we ervoor dat de veranderingen en vernieuwingen van binnenuit komen en bereiken we een duurzamer resultaat, dat meer ingebakken zit in de werking van de organisatie en in de geesten van alle medewerkers.

aa

Opdrachtgevers

Wij werken in opdracht van diverse organisaties zoals de Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten, Vorm, Diverscity, Vormingscentrum  HIVSET, Kind en Samenleving, Blenders-KIKO, vzw VIAC, …

Ons Vormingsaanbod

Omvoming achtergrond2

Spelen

Spelen zit in elke vezel van kinderen. Zij beleven deze speelsheid ten allen tijden: bij het plezier maken, het bevatten van de wereld, het aanpakken van hindernissen, het leren uiten van hun gevoelens …

dav

Pedagogisch handelen

Een kwaliteitsvolle werking, waar kinderen én begeleiders zich goed voelen, richt zich op de mogelijkheden en interesses van alle kinderen. Op deze manier kunnen zij zich maximaal ontplooien …

Omvoming achtergrond2

Werk maken van Teams

Het team én de verantwoor-delijken vormen samen de motor om verandering waar te maken.  Met een aantal specifieke teamthema’s laten we de motor nog beter draaien.