Wij zijn wij?

Marjan Huybrechts en Nadine Ceulemans

Wij leerden elkaar kennen op het speelplein Hulgenrode in Wommelgem. Op dit reusachtige domein speelden elke zomerdag honderden kinderen uit Groot-Antwerpen. Samen met een heleboel vrijwilligers zorgden we ervoor dat de kinderen konden kiezen wat ze speelden, waar en met wie. Daar is ons gezamenlijk thema, kinderen en spelen én hun begeleiders hierin vormen, ontstaan.

Marjan-Nadine

In de volgende jaren hebben we dit thema meer en meer vorm gegeven. We gaven opleidingen voor begeleiders in de kinderopvang en verdiepten ons in allerlei aanverwante thema’s zoals kinderparticipatie, taalstimulering, het inrichten van speelruimtes, de organisatie van een speelse vakantie, het open speelaanbod …

In het Volwassenenonderwijs maakten we kennis met een ander deel van de welzijnssector: in de opleiding Zorgkundige gaven we les over communicatie, samenwerken, werken in de zorgsector en begeleidden we intervisies.

Samen hebben we ondertussen een ervaring van meer dan 40 jaar in het werken met groepen volwassenen. De laatste jaren hebben we onszelf verder gevormd in het hoe en wat van het volwassen leren. De waarderende benadering vormt hierbij ons uitgangspunt: de lerende en zijn ervaring staan centraal en vormen de basis van het veranderingsproces.

Wil je meer weten over onze visie op vorming of van welke organisaties we geregeld opdrachten ontvangen?”

 

Nu al een vormingsvraag?

Wil je meer weten over onze aanpak? Dat kan! Contacteer ons

Waar staan wij voor?

Bij elke vormingssessie, elke traject of langlopende begeleiding zetten we de verschillende doelgroepen centraal: kinderen, ouderen of teamleden. Alles wat we samen aanpakken, bekijken, waar we over nadenken of willen veranderen staat in functie van deze drie doelgroepen. Onze inzet is om teamleden en organisaties krachtiger te maken zodat zij samen een kwaliteitsvolle werking kunnen realiseren, in het voordeel van de kinderen of de ouderen, maar ook in het voordeel van het team zelf.

De aanwezige  talenten en kwaliteiten zijn hierbij een opstap naar verandering. Wij halen deze zoveel mogelijk naar boven en in zetten ze optimaal in. Dit doen we door iedereen inspiratie en goesting (terug) te geven en het tempo en de mogelijkheden van het team en de organisatie te volgen.

Op deze manier zorgen we ervoor dat de veranderingen en vernieuwingen van binnenuit komen en bereiken we een duurzamer resultaat, dat meer ingebakken zit in de werking van de organisatie en in de geesten van alle medewerkers.

aa

Opdrachtgevers

Wij werken in opdracht van diverse organisaties zoals de Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten, Vorm, Diverscity, Vormingscentrum  HIVSET, Kind en Samenleving, Blenders-KIKO, vzw VIAC, …

oMvormiNg breidt uit!

Sinds vorig jaar werken we al samen met Speelmakers en Coaster Consulting voor het traject Leren op de werkvloer. Om echter aan alle vragen te kunnen voldoen, gingen we verder op zoek naar extra vormingswerkers. Maak hier kennis met ons team in expansie. Deze uitbreiding biedt ook weer heel wat extra mogelijkheden om nieuwe thema’s te verkennen …

NELE

Nele

Ik ben Nele De Vriendt. Ik woon samen met mijn man en 2 zonen in het Oost-Vlaamse Meerbeke. 

In het dagelijks leven ben ik coördinator en leerkracht in een centrum voor  volwassenenonderwijs in de opleiding zorgkundige en begeleider in de kinderopvang. Daarnaast ben ik ook freelance lesgever. Ik geef voor verschillende organisaties mentoropleidingen. 

Vanuit mijn werk merk ik elke dag de waarde van mentoropleidingen en hoe belangrijk het is om de studenten op een goede manier te begeleiden. 

Mijn hobby’s zijn vooral creatief bezig zijn. Ik maak gepersonaliseerde geschenkjes en doe belettering van auto’s, tractors en bestelwagens.

Mijn persoonlijkheidskenmerken kunnen omschreven worden als goedlachs, sociaal en gedreven. De dingen die ik doe, doe ik steeds met volle goesting! 

AGNETHA

Agnetha

Als coach ben ik vooral actief rond alles wat met management en teams te maken heeft. Ik geef één op één coachings, teamcoaching, maar ook diverse opleidingen om werknemers en leidinggevende wegwijs te maken in de professionele wereld. Ik ga daarbij ook deels verder op de ervaring die ik heb opgedaan bij de Federale Politie als HR manager, maar tevens op de theoretische en praktische kennis uit de vele opleidingen en bijscholingen die ik volg en volgde.

Bij oMvormiNg wil ik mijn expertise vanuit de projecten die ik heb gedaan bij bedrijven en gemeenten inbrengen in de welzijnssector, een sector waarvan ik ondervonden heb dat ze vaak de nodige ondersteuning ontbreekt om via synergie samen met hun collega’s en leidinggevenden nog meer uit hun werk(organisatie) te halen. Bovendien ben ik van de overtuiging dat er altijd valt bij te leren en sturen. Gezien het belang van de welzijnssector voor onze samenleving en wat zij al heeft te verduren gekregen, lijkt het mij van belang daar extra op in te zetten. 

INE

Ine

Ik ben Ine Vromant en graag stel ik mezelf aan jullie voor als nieuwe freelance trainer bij oMvormiNg. Zelf ben ik reeds meer dan 15 jaar aan de slag binnen de sociale sector, waarvan 8 jaar als leidinggevende. Het grootste deel van mijn loopbaan heb ik gewerkt met jongeren en volwassenen met emotionele- en gedragsmoeilijkheden. Naast mijn ruime praktijkervaring heb ik ook een grote bagage aan theoretische kennis vanuit verschillende opleidingen, nl. Sociaal Werk, Gezinswetenschappen, Arbeids- en organisatiepsychologie en stress- en burnoutcoaching. Bij oMvormiNg zal ik vooral opleidingen geven binnen thema’s zoals agressiebeheersing, zelfzorg, assertiviteit, teamwerking, interne communicatie en inclusieve werking.
Ik kijk er alvast naar uit om mijn expertise met jullie te kunnen delen.

Ons Vormingsaanbod

Omvoming achtergrond2

Spelen

Spelen zit in elke vezel van kinderen. Zij beleven deze speelsheid ten allen tijden: bij het plezier maken, het bevatten van de wereld, het aanpakken van hindernissen, het leren uiten van hun gevoelens …

dav

Pedagogisch handelen

Een kwaliteitsvolle werking, waar kinderen én begeleiders zich goed voelen, richt zich op de mogelijkheden en interesses van alle kinderen. Op deze manier kunnen zij zich maximaal ontplooien …

Omvoming achtergrond2

Werk maken van Teams

Het team én de verantwoor-delijken vormen samen de motor om verandering waar te maken.  Met een aantal specifieke teamthema’s laten we de motor nog beter draaien.