Tool:
Pedagogische coaching

Als coach van een team loopt niet altijd alles van een leien dakje. We gingen vanuit vragen rond omgaan met weerstand aan de slag met verschillende groepen pedagogische coaches uit de kinderopvang. Zo kwamen we samen tot verschillende inzichten, die meteen konden uitgeprobeerd worden in de praktijk … 

 

 

 

Wie neem je mee

Nadenkers
• Is het waarom, de visie duidelijk, gekend en gedragen voor iedereen in het team? Simon Sinek heeft hier verschillende boeken over geschreven …
• Neem je visie als leidraad voor je coaching. Vanuit je visie kan je verwachtingen, criteria, afspraken vastleggen, samen met je team. Zo heb je een houvast om je team op aan te spreken, bij te sturen, te begeleiden. Meer toelichting hierover vind je in het boek Dienend leidinggeven van Roeland Broeckaert.
• Waar sta jij? Dichtbij, veraf of VERDERBIJ? Stimuleer je teamleden om zelf na te denken door een leercultuur te creëren.
• Als er iets misloopt, ga dan niet onmiddellijk op zoek naar aanpassingen, maar bespreek het probleem, leg het bloot en pak het samen aan.
• Anderen veranderen begint bij het eigen veranderen. Ga op zoek naar hoe je elk teamlid kan/moet benaderen, waardoor ze zich anders gaan gedragen
In dit document (+ link naar PDF “Omgaan met weerstand_tool”) vind je een overzicht van de belangrijkste tips, kan je jezelf positioneren en dan de nodige acties plannen.

 

In dit document vind je een overzicht van de belangrijkste tips, kan je jezelf positioneren en dan de nodige acties plannen.

 

 

 

Bij langdurige weerstand …

• Geef je best ruimte aan je medewerkers om aan te geven waarom, hoe het komt

• Vertel je je medewerkers waar je naartoe wil

• Bevraag je welke onderdelen er allemaal spelen (mensen, dingen, vorige ervaringen …)

• Vraag je je af of jouw aanpak voor iedereen de juiste aanpak is.

• Erken je de emotie bij de medewerkers, maar corrigeer je op de inhoud of op de manier van weerstand bieden

• Maak je duidelijk welk gedrag wel en niet getolereerd wordt en welke consequenties dit heeft.

 

 

In twee gemeentebesturen gaan we vanaf juli zelf aan de slag als pedagogisch coach. Na een kennismaking met het team en de werkingen deze zomervakantie maken we een planning op voor het najaar. Wordt dus vervolgd.