Tool:
Aan de slag met tieners in de buitenschoolse kinderopvang

In 2018 schreven we, samen met Ellen Wendelen van het VVSG Steunpunt Kinderopvang, het Cahier kinderopvang Tieners. Hiervoor baseerden we ons onder andere op verschillende vormingssessies rond dit thema.

Afbeelding1

Tieners zijn vaak een ‘vergeten’ groep in de buitenschoolse opvang en het is hoog tijd om daar iets aan te doen. Want het blijft zinvol om ook tieners te betrekken in de opvang, om ook voor hen een leuke vrije tijd te voorzien. Inzetten op tieners vraagt de nodige interesse en kennis van deze (waarschijnlijk) kleine, maar wel aanwezige doelgroep. 

Dit Cahier Kinderopvang reikt tools en tips aan om samen met je team van kinderbegeleiders na te denken over je tienerwerking, acties te plannen en zaken uit te proberen, om zo je opvang uit te bouwen tot een plek waar tieners graag komen en er hun ding vinden. 

Wil je je verder verdiepen in de tieners in jouw opvang? Stel je vormingsvraag  of bestel het cahier Tieners via Politeia.

Vind je dit uitnodigend?

Aarzel niet en contacteer ons. Wij helpen jou(w) vormingen te ontdekken en uit te werken!