De teamsamenwerking optimaliseren

Samen op zoek gaan naar een werkbare taakverdeling volgens talenten en kwaliteiten, de start voor een vlotte samenwerking voor IBO Mol.

We vulden de dozen van de coördinatoren, de begeleiders, de administratie en de verschillende andere diensten met de meer dan 100 taken.

Een paar maanden later werden we uitgenodigd om een visiedag te begeleiden met leidinggevenden van de diensten kinderopvang en onderwijs van Mol. Na een korte voorstelling stonden we stil bij de kernopdrachten en gingen we op zoek naar de gezamenlijke deler. Het eindresultaat was een gedragen en gezamenlijke visie, die uiteraard nog verder moet afgetoetst en verfijnd worden bij de achterban.

Vind je dit uitnodigend?

Aarzel niet en Contacteer ons. Wij helpen jou(w) vormingen te ontdekken en uit te werken!