Vormingsfonds Focus op talent

Dit vormingsfonds richt zich tot alle medewerkers van woonzorgcentra, georganiseerd door een lokaal bestuur of zorgbedrijf.

Peterschap

Een goede start! Peterschap in de praktijk – Succesvol samenwerken

Medewerkers aanwerven is 1 zaak, ze voor langere tijd binden aan je organisatie een andere. Met deze opleiding willen we vol inzetten op het onthaal van nieuwe medewerkers, het zogenaamde peter- of meterschap. We geloven er heel hard in dat een warm en duurzaam onthaalbeleid er mee voor kan zorgen dat nieuwe medewerkers nog meer goesting krijgen om zich ten volle te engageren voor hun job!

Op weg naar zelfsturing – Leidinggeven, coachen

Met dit traject willen we leidinggevenden versterken in het werken met zelfsturende teams. We doen dit door stil te staan bij diverse thema’s die te maken hebben met deze manier van werken, de impact ervan op een team van medewerkers én de vaardigheden die nodig zijn om dit proces in goede banen te leiden. Elke sessie van het traject zal bestaan uit een theoretisch kader via een leerplatform en (inter)actieve opdrachten in groep waarbij het leren van elkaar en de waarderende aanpak centraal staan.

 

Basisopleiding leidinggevenden – Leidinggeven, coachen

Met deze basisopleiding willen we de verschillende (nieuwe) leidinggevenden sterker maken in het begeleiden van hun team door zowel hun eigen leiderschapsstijlen te verkennen, als het gedrag van hun teamleden beter te kunnen inschatten en hier zowel hun leiderschapsstijl als hun communicatie op af te stemmen. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat de leidinggevenden elkaar beter leren kennen en zich gesteund voelen door elkaar.

Back on track – Succesvol samenwerken

Covid 19 verplichtte ons soms om anders te gaan samenwerken. De aanleiding was niet OK, maar de andere manier van werken zette ons wel aan tot nadenken. We kregen andere teams, sprongen voor elkaar in, iedereen trok mee aan de kar … Met andere woorden: we waren een écht (en soms klein) team. Voor sommigen was deze manier van samenwerken fijner. Daarom willen we aan de slag gaan om hiervan het “nieuwe normaal” te maken. Voor anderen is het lastig om elkaar terug te vinden als teamgenoten. Daarom gaan we terug op zoek naar een gezonde samenwerking op de werkvloer met het hele team.

 

Generaties op de werkvloer  – Succesvol samenwerken

In deze sessie kijken we door de ‘generatiebril’. De verschillen tussen de generaties hoeven niet noodzakelijk te leiden tot conflicten of misverstanden. Belangrijk is om elkaars generatie beter te leren kennen en met elkaar in gesprek te gaan, zodat er (opnieuw) respect en samenwerking kan ontstaan tussen de verschillende generaties op de werkvloer.

 

Vind je dit uitnodigend?

Aarzel niet en contacteer ons. Wij helpen jou(w) vormingen te ontdekken en uit te werken!