Speeleilanden - (s)hopping

Speelhoeken? Wij spreken liever van speeleilanden, want kinderen kunnen zo van de ene speelervaring naar de andere ‘hoppen’.

 

Bij CKO Hopsassa kinderopvang in Asse hebben we met kinderbegeleiders van 0-12 jaar gewerkt aan hun speelhoeken. We bekeken samen hoe we de ruimte kunnen invullen met speeleilanden, materiaal en extra speelkansen waar kinderen intens kunnen spelen en er geen speelchaos heerst.

We vertrokken van een speelhoekenplan, screenden dit plan en dan gingen we aan de slag: nieuwe hoeken, hoeken pimpen, POP UP hoeken, enzovoort.
In de groepsopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar in Stabroek liepen de speelhoeken wat door elkaar, dus vroegen ze ons om te komen nadenken over een andere aanpak van hun speelruimte. We gingen op zoek naar wat de kinderen allemaal wilden spelen en dit hebben we vertaald naar een uitgebalanceerd ruimteplan. Om ook de buitenruimte hierbij te betrekken, deden we nog wat aanpassingen. Resultaat was een zo goed als nieuwe speelruimte, klaar om de jonge kinderen veel speelplezier te bezorgen.

Bij een goed aantal hoeken, met een verschillend aanbod vinden de kinderen makkelijker hun plek en dwalen niet doelloos rond.

Tobe Kinderopvang
Inrichten ruimte_KOC_B&P_2018

Ook in de buitenschoolse kinderopvang van Zoutleeuw en Leopoldsburg goochelden we met de bestaande speelhoeken, zodat alles veel logischer, aantrekkelijker en uitdagender werd. In Leopoldsburg werd het meeste tijd gestoken in het uitwerken van nieuwe of gepimpte  speeleilanden

In het traject Speelkansen benutten in de buitenschoolse kinderopvang in De Panne stelden we al snel vast dat hier reeds een goed uitgewerkte speelvisie bestond en hebben we vooral werk gemaakt van het afstemmen van de speelruimte op deze visie: dit deden we o.a. door de House Rules vast te leggen. Resultaat: een nieuwe kleuter- en tienerruimte, nieuwe speelhoeken, zoals een Glamourhoek en een andere indeling van de speelhoeken, zodat er meer rust kwam in de kindergroep.

Inrichtenruimte_LSKO_19

Op de Kinderopvangcaravan Baby’s en Peuters van het VVSG Steunpunt Kinderopvang gaven we verschillende interactieve workshops rond het thema speelruimte. Daarin werkten we in groepjes rond de 8 pedagogische uitgangspunten en noteerden wat er nodig is in de binnenruimte om een uitgangspunt optimaal te kunnen realiseren. Vervolgens bekeken we met de MeMoQ-meter de eigen binnenruimte. Daarna analyseerden we de binnenruimte en hielpen de deelnemers elkaar om de eigen ruimte te verbeteren. Op het einde van deze doe-workshop kon elke kinderbegeleider een aantal tips, acties, mogelijkheden, enz. meenemen naar zijn of haar team/locatie.

Wat is er op een zomeravond leuker dan buiten spelen? Juist ja, een vorming volgen over het aantrekkelijk, uitdagend en avontuurlijk maken van je buitenruimte. De kinderbegeleiders van Kindercentrum Waregem verzamelden alvast veel ideeën om hun baby’s en peuters gevarieerde ontplooiingskansen te geven in de buitenruimte. De 4 ervaringsgebieden waren hierbij richtinggevend.

De kinderbegeleiders benoemden ook de obstakels die ze zelf ervaren als ze met de kinderen buiten spelen en gingen samen op zoek naar oplossingen hiervoor. Nu nog de ideeën omzetten in de praktijk!

Was het leuk en boeiend? Laat de evaluaties voor zich spreken!

Vind je dit uitnodigend?

Aarzel niet en contacteer ons. Wij helpen jou(w) vormingen te ontdekken en uit te werken!