Traject werk maken van de educatieve dimensie

In opdracht van het Steunpunt Kinderopvang van VVSG begeleidt oMvormiNg, samen met Speelmakers 16 opvanginitiatieven uit de openbare sector om hun educatieve dimensie nog meer uit de verf te laten komen. Het kijken naar en inspelen op kinderen vormt de rode draad in dit traject. We schreven hierover een visietekst.

Na een nulmeting en observaties op de werkvloer formuleerden we samen met de kinderbegeleiders een visie op het educatief ondersteunen van hun kinderen. Hieruit filterden we verschillende doelstellingen, die we op hun beurt vertaalden in acties.

In de loop van 2020 tot begin 2021 ondersteunen en inspireren we de kinderbegeleiders én hun verantwoordelijken verder via vormingen, coachingsgesprekken, kant-en-klare-methodieken, begeleiding op de werkvloer, Facebookposts … zodat ze zelf blijvend werk kunnen maken van de educatieve dimensie!
Ook in 2021 en 2022 begeleiden we weer een reeks kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders bij het educatief ondersteunen van kinderen.

De Materiaalchecker, één van de ontwikkelde methodieken voor dit traject kan je bekijken en uiteraard gebruiken via Speelbank.be 

Vind je dit uitnodigend?

Aarzel niet en Contacteer ons. Wij helpen jou(w) vormingen te ontdekken en uit te werken!