Kijken
naar kinderen

Kijken naar en inspelen op kinderen op basis van de ervaringsgebieden was het thema van twee studiedagen van de kinderdagverblijven van de UGent.

Sandwichbordgewijs stonden de kinderbegeleiders stil bij de basis van een kwaliteitsvolle kinderopvang, nl welbevinden en betrokkenheid. Daarna verdiepten ze zich in de 4 ervaringsgebieden en gingen ze op zoek waar en hoe hun kinderen sleutelervaringen kunnen opdoen. Daarna legden we de link met pedagogisch documenteren.
Tijdens de tweede studiedag van de kinderdagverblijven van de UGent vertrokken we van het kindbeeld van het krachtige kind. De kinderbegeleiders leerden bewust en op een dieper niveau kijken naar kinderen via filmpjes en foto’s. Ze verzamelden ook een heleboel speelimpulsen vanuit kosteloze waardevolle materialen, speelschema’s en speelaanmeldingen. Opnieuw een heleboel stof om de komende maanden mee aan de slag te gaan …

In het vervolg van het traject werd dit kader verder ingeoefend via video-interactiebegeleiding. De kinderbegeleiders waren in het begin niet helemaal overtuigd van deze methodiek en vonden het best confronterend, maar zien nu echt wel de voordelen van deze manier van werken in. Met filmopnames van kinderen ‘in actie’ gingen we namelijk in kleine groepjes op zoek naar mogelijkheden om in te spelen op kinderen en doorheen deze gesprekken werden een heleboel acties gepland om het speelaanbod in de verschillende leefgroepen nog meer af te stemmen op de kinderen.

Een volgend thema in Gent gaat over wachtmomenten en dit  zal opnieuw met o.a. video-interactie aangepakt worden.

Vind je dit uitnodigend?

Aarzel niet en Contacteer ons. Wij helpen jou(w) vormingen te ontdekken en uit te werken!