Woordslangen gezocht. Taalstimulering bij jonge kinderen

Omdat taalstimulering zo ontzettend belangrijk is bij jonge kinderen, willen we hier graag ons steentje aan bijdragen. We ontwikkelden daarom een online vormingspakket rond dit thema, op maat van kinderbegeleiders in de voorschoolse kinderopvang. Hiermee kan je alleen of met je collega’s en volledig op eigen tempo aan de slag.

In een eerste pakket gaan we de taalontwikkeling van jonge kinderen en hoe je die taal kan stimuleren van naderbij bekijken. We doen dit met een ingesproken powerpoint, waarin we in eerste instantie de theorie rond dit thema willen meegeven, maar jou ook uitdagen met nadenkvragen, filmpjes en concrete opdrachten. Op het einde van dit eerste pakket doe je een test. Op basis hiervan kan je dan verder werken in één of meerdere van de andere pakketjes, die telkens opgebouwd zijn rond één van de drie pijlers van taalstimulering:

  • rijk en duidelijk taalaanbod geven,

  • spreekkansen bieden en

  • goed reageren op taaluitingen.

Als je graag nog een ander thema online wil volgen, contacteer ons en we gaan samen op zoek naar de mogelijkheden…