Hoe goed is onze interne communicatie

Met een team enthousiaste kinderbegeleiders en hun verantwoordelijken van kinderdagverblijf Hermelijn in Brugge dachten we na over de interne communicatie: bereiken we ons ultieme doel, namelijk samen met alle betrokkenen het beste uit elk kind halen? Op basis van deze “leerrijke vorming” gaan de verantwoordelijken een actieplan opmaken om de interne communicatie verder te optimaliseren.

Ik wens u in naam van het ganse team te bedanken voor de leerrijke vorming!

Verantwoordelijke kinderdagverblijf Hermelijkn, Brugge

Na een opwarmer waarin we een groot spinnenweb maakte van allerlei interne boodschappen, stonden we stil bij de definitie van interne communicatie. Interne communicatie is het beschikbaar maken, doorgeven én ontvangen van informatie van medewerkers in een organisatie, ic een kinderdagverblijf. We wisselden uit wat dit in Hermelijn dan allemaal concreet betekende.

Met interne communicatie wil je natuurlijk verschillende doelen bereiken, zoals:

  • Je beleid duidelijk vertalen naar de medewerkers

  • Een wij-gevoel creëren

  • De motivatie van je medewerkers verhogen

  • Betrokkenheid van andere partners bevorderen, bv ouders

  • Conflicten beperken

  • Een goede band smeden tussen leidinggevenden en medewerkers

Samengevat: samen het ultieme doel van de organisatie bereiken door een constante dialoog op gang te brengen tussen alle betrokkenen. Communicatie die in alle richtingen verloopt en tussen alle partijen, net zoals het spinnenweb in wol!

Om te ontdekken of je als organisatie dat ultieme doel bereikt met je interne communicatie, breng je best eerst alle communicatievormen in kaart brengen: wat moeten we allemaal communiceren, naar wie en hoe doen we dat nu?

Daarna kan je al deze communicatie-inhouden -en vormen aftasten tegenover een aantal ‘regels’ voor een efficiënte interne communicatie. En dan, indien nodig, bijsturen, andere communicatievormen bedenken … Iets waar ze in Hermelijn alvast werk van gaan maken!

In het laatste deel van de vorming stonden we ook nog even stil bij de begrippen ‘nice to know’ en ‘need to know’ en bij een open feedback-cultuur.

 

Wil je ook graag met je team je interne communicatie onder de loep nemen en duidelijke acties plannen, contacteer ons en we onderzoeken samen met jou de mogelijkheden! 

Vind je dit uitnodigend?

Aarzel niet en Contacteer ons. Wij helpen jou vormingen te ontdekken en uit te werken!